39. Operations Research / Industrial Engineering National Congress

June 12-14, 2019, Ankara

Abstract Submission Page

Student Project Competition

Öğrenci proje yarışması finale kalan projeler yayınlanmıştır. Görüntülemek için tıklayınız.

The traditional ORIE student project competition is open to undergraduate students for project works in the field of industrial engineering-operations research.

Who May Participate?

Students may apply for the competition individually or as a team. There is no restriction on the number of members in the teams. Those who will participate in the competition must be undergraduate students on Jan. 1, 2019.

Evaluation Criteria

Projects will be evaluated according to the criteria such as identification and importance of the problem, accurate and appropriate use of OR/IE approaches, originality value of the project, independence from ongoing projects, possible widespread effects and applicability, success of the results obtained and writing report.

Participation Process

The first application to the competition is made with an extended abstract of the project work. The extended abstract must be prepared in accordance with the format rules on this link must not exceed 4 pages with the cover page.

This abstract should include the project reason, the scope, the methods used and developed in the project, the overall evaluation and results of the project. The abstract document should not include any information that would lead to an understanding of the university where the project is made, the identity of the project team members and the faculty members who are consulting the project. Abstracts containing this information are strictly not evaluated. Extended abstracts should be sent in the form of pdf file by e-mail to ogrenciyarismai@yaem2019.org until April 05, 2019 at 24:00.

The project teams who passed the preliminary round among the first applications evaluated by the jury have the right to participate in the semi-final. Competitors who are chosen as semifinalists must prepare a project report that will not exceed 15 pages in accordance with the format rules of Journal of Industrial Engineering (https://www.mmo.org.tr/yayin/endustri-muhendisligi-dergisi/yazim-esaslari). The report should not include any information that would lead to an understanding of the university where the project is made, the identity of the project team members and the faculty members who are consulting the project. Reports containing this information are strictly not evaluated. All data, software code and other supporting materials used to obtain the results in the report must be send with the report to the address ogrenciyarismasi@yaem2019.org via e-mail. If the total size of the files to be uploaded exceeds the e-mail limits, the related documents may be sent by multiple e-mails. In such a case, all the emails send is associated with which application must be sepecified to avoid any doubt.

As a result of the jury evaluation on the prepared project reports, at most three persons from each team on behalf of 8 finalist teams are invited to make a presentation in front of jury members and congress participants. After the jury evaluations to be made on the presentations and reports, the projects deemed worthy of an award are declared.

The projects presented at the Congress are evaluated for the publication in the Journal of Industrial Engineering.

For more information contact address: ogrenciyarismasi@yaem2019.org.

Student Project Competition Calendar

Deadline for abstract submission of preselection is April 05, 2019 April 15, 2019

Announcement of the semi-final projects April 22, 2019 May 4, 2019

Submission of the semi-final project reports May 10, 2019 May 15, 2019

Announcement of the finalist projects May 29, 2019

Presentation of the finalist projects June 12-13, 2019

Student Project Evaluation Results

YAEM 2019 Öğrenci Proje Yarışmasına son derece başarılı projeleriyle katılan tüm öğrencilerimizeilgileri için teşekkürlerimizi sunarız. Birbirinden değerli jüri üyelerimizin yaptıkları değerlendirmeler sonucunda yarı finale kalan proje başlıkları ve numaraları (YAEM 2019 program kurulunca atanmış olan numaralar olup, sonraki süreçlerde kullanılması gerekmektedir) aşağıda puan sıralaması yapılmaksızın listelenmektedir.

The project teams who passed the preliminary round among the first applications evaluated by the jury have the right to participate in the semi-final. Competitors who are chosen as semifinalists must prepare a project report that will not exceed 15 pages in accordance with the format rules of Journal of Industrial Engineering (https://www.mmo.org.tr/yayin/endustri-muhendisligi-dergisi/yazim-esaslari). The report should not include any information that would lead to an understanding of the university where the project is made, the identity of the project team members and the faculty members who are consulting the project. Reports containing this information are strictly not evaluated. All data, software code and other supporting materials used to obtain the results in the report must be send with the report to the address ogrenciyarismasi@yaem2019.org via e-mail. If the total size of the files to be uploaded exceeds the e-mail limits, the related documents may be sent by multiple e-mails. In such a case, all the emails send is associated with which application must be sepecified to avoid any doubt.

Hazırlanan projeler en geç 17 Mayıs 2019 tarihi saat 24:00’e kadar ogrenciyarismasi@yaem2019.orgadresine e-posta ile gönderilmelidir.

On behalf of YAEM 2019 Program Committee

Student Project Competition Coordination Unit

YAEM 2019 Öğrenci Proje Yarışmasında Yarı Finale Kalan Projelerin Listesi

Project Number Project Title
2 Ambar Süreçlerinin Yönetimi ve İyileştirilmesi
6 Bağlantı kalite modeli tabanlı uçuş çizelgelemesi
8 Bekleme hattı (kuyruk) modeli ile yemekhane servis sisteminin analizi, simülasyonu ve tasarımı
10 Bisiklet paylaşım sistemlerinde stok dengeleme ve araç rotalama
11 Bizim Toptan Market İçin CCI Ürünlerinin Talep Tahmini ve Lojistiği
13 Bulaşık Makinesi Fabrikası Hat Dengeleme Optimizasyonu
15 Çok ürünlü çok aşamalı tüpgaz bütünleşik tedarik zinciri bitirme tasarım projesi
18 Depo saklama alanı tahsisi problemi için veri güdümlü optimizasyon yaklaşımı
20 Elektrikli araç akıllı şarj sistemlerinde talep bazlı dinamik fiyatlandırma ile gelir maksimizasyonu
22 Enerji yönetimi için yapay sinir ağları ve arıma metotları ile hibrit tahminleme modelinin geliştirilmesi: Tütün endüstrisinde vaka çalışması
23 ENKA Enerji Doğal Gaz Kombine Çevrim Santralleri Üretim Planlaması
25 Eşit Setlerin Limitli Tercih Varlığında Eşleştirilmesi
28 İki Seviyeli bir Tedarik Zinciri için Çoklu Depo Çoklu Ürün Envanter Rotalama Problemi Uygulaması
29 Kapasiteli ve Zaman Pencereli Araç Rotalama ve Dock Çizelgeleme Optimizasyonu
30 Makine Hazırlık Zamanlı ve Ürün Ağaçlı Esnek Atölye Tipi Çizelgeleme
32 Montaj Hattı Öncesi Çizelgeleme Sistem Tasarımı
35 Parça Tedariği İçin Uygun Stratejilerin Belirlenmesi ve Kasa Seçimi
37 PET Şişeleme Hatlarında Üretim Planlama için Karar Destek Sistemi Tasarımı
38 Çok katmanlı yapay sinir ağları kullanılarak makinenin hatalı ürün miktarı önceden tahmin etmek ve tahmini doğrulamak için geliştirilen model
39 Rüzgâr Elektrik Santralinde Enerji Depolama Sistemi Kullanım Optimizasyonu
41 Seramik Gereçleri için Enerji Verimli Operasyon Planlama Karar Destek Sistemi
42 Şehir içi Toplu Taşımada Kullanılan Akıllı Dolum Cihazları Üzerine Bir Simülasyon ve Optimizasyon Çalışması
43 TAI Airbus A320 Section 19 Kapasite Planlama ve Dengeleme Bitirme Tasarım Projesi
44 Taktiksel Rota Planlama Karar Destek Sistemi Tasarımı
45 Tedarik zincirinde koordinasyon için hedef programlama tabanlı bir karar destek sistemi
47 Üretim önceliklendirme ve planlama karar destek sistemi
49 Ürün çeşitliliğinin planlanmasında ürün ikamesinin, raf öneminin ve alan esnekliğinin etkileri
50 Ürün Fiyatlandırması ve Toplam Kâr Sabitlemesi

YAEM 2019 ÖĞRENCİ PROJE YARIŞMASINDA FİNALE KALAN PROJELER

Project Number Project Title
15 Çok Ürünlü Çok Aşamalı Tüpgaz Bütünleşik Tedarik Zinciri Bitirme Tasarım Projesi
18 Depo Saklama Alanı Tahsisi Problemi İçin Veri Güdümlü Optimizasyon Yaklaşımı
25 Eşit Setlerin Limitli Tercih Varlığında Eşleştirilmesi
32 Montaj Hattı Öncesi Çizelgeleme Sistem Tasarımı
39 Rüzgâr Elektrik Santralinde Enerji Depolama Sistemi Kullanım Optimizasyonu
41 Seramik Gereçleri için Enerji Verimli Operasyon Planlama Karar Destek Sistemi
42 Şehir içi Toplu Taşımada Kullanılan Akıllı Dolum Cihazları Üzerine Bir Simülasyon ve Optimizasyon Çalışması
43 TAI Airbus A320 Section 19 Kapasite Planlama ve Dengeleme Bitirme Tasarım Projesi
44 Taktiksel Rota Planlama Karar Destek Sistemi Tasarımı

Finale kalan proje gruplarının 12 Haziran 2019 tarihinde 09:30’da Prof. Dr. İhsan Doğramacı Konferans Salonunda yapılacak olan Açılış Törenine katılmaları beklenmektedir. Açılış töreninin ardından, kongre web sayfamızda ilan edilen programda da görüleceği üzere sunumlar Prof. Dr. Abdullah Demirtaş Konferans Salonunda saat 11:15’te başlayacaktır.

Sunumların her biri için soru-cevap dahil olacak şekilde 30 dk. süre ayrılmıştır. Bu kapsamda her proje grubunun sunumlarını hazırlamaları gerekmektedir.

Yarışmaya katılan tüm proje gruplarına YAEM2019 Program Kurulu adına teşekkürlerimizi sunarız.