39. Operations Research / Industrial Engineering National Congress

June 12-14, 2019, Ankara

Abstract Submission Page
Gün 14 June 2019 Friday
09:00 - 10:45 SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4 SALON 5 SALON 6 SALON 7 LAB-1
Konu Oturum Başkanı
 • 193
 • Warehouse Shelf Height Distribution Decision Support System

  Yazarlar:
  • Ahmet Melik Öztürk
  • Taha Altunbaş
  • Utku Koç
  • Hande Küçükaydın
  Konu: Decision Support Systems
  Anahtar Kelimeler:
  • Programming, Integer
  • Warehouse Design, Planning, and Control
 • 246
 • Flo'Nun Modelleme Departmanının Yeniden Tasarımı

  Yazarlar:
  • Utku Koç
  • Aybike Dilek
  • Emir Doğanay
  • Serdar Kami Üçkardeş
  Konu: Decision Support Systems
  Anahtar Kelimeler:
  • Software for OR/MS Analysis
  • Efficiency Analysis
  • Decision Analysis
 • 222
 • Man Türkiye A.Ş. Kalite Kontrol Sürecinin İyileştirilmesi: Hata Türleri Analizi

  Yazarlar:
  • Cansu Sakarya
  • Su Eda Seçilmiş
  • Özgü Dilruba Üçpınar
  • Kumru Didem Atalay
  • Yusuf Tansel İç
  • Berna Dengiz
  Konu: Risk Analysis
  Anahtar Kelimeler:
  • Quality Management
  • Risk Analysis and Management
 • 239
 • Perakende Sektöründe Mağaza Kümeleme Ve Ürün İlk Bölüştürme Projesi

  Yazarlar:
  • Melis Çınar
  • Osman Berkay Çokşen
  • Esra Zelal Tekin
  • Eldem Ezgi Ulusoy
  • Evren Güney
  • Hande Küçükaydın
  Konu: Supply Chain Management
  Anahtar Kelimeler:
  • Clustering Analysis
  • K-means
  • Programming, Linear
Konu Oturum Başkanı
 • 219
 • Hızlı Tüketim Sektörüne Yönelik Etkin Sadakat Programları İçin Veri Analizi Uygulamaları

  Yazarlar:
  • Enes Ata Oruç
  • Esra Sözmen
  • Betül Şenyuva
  • Hande Küçükaydın
  • Evren Güney
  Konu: Data Analysis, Data Mining
  Anahtar Kelimeler:
  • Data Analysis
  • Clustering Analysis
  • Stochastic Models
 • 254
 • Dağıtım Noktası Yerleştirme Problemi

  Yazarlar:
  • Beyza Ünal
  • Merve Demirci
  • Betül Kayışoğlu
  • İbrahim Akgün
  Konu: YAEM Applications
  Anahtar Kelimeler:
  • Mathematical Programming
 • 255
 • Tekstil Sektöründe İki Boyutlu Fire Kaybını Ve Makine Ayar Süresini En Aza İndiren Çizelgeleme Problemi

  Yazarlar:
  • Yakup Kapar
  • Fatih İnce
  • Nurrettin Şahin
  • Sevde Zülal Uysal
  • Betül Kayışoğlu
  • İbrahim Akgün
  Konu: YAEM Applications
  Anahtar Kelimeler:
  • Scheduling
  • Programming, Mixed-Integer
  • Engineering Optimization
 • 262
 • Oluklu Mukavva Üretiminde Fire Kaybı Problemi

  Yazarlar:
  • Serkan Kıdır
  • Rabia Işılak
  • Zeynep Büşra Doğan
  • Betül Kayışoğlu
  • İbrahim Akgün
  Konu: YAEM Applications
  Anahtar Kelimeler:
  • Programming, Linear
  • Industrial Optimization
Konu Oturum Başkanı
 • 242
 • Havacılık Sektöründe Faaliyet Gösteren Bir Fabrikada Optimizasyon

  Yazarlar:
  • Ümmühan Zeynep Beyza Arıkan
  Konu: Scheduling
  Anahtar Kelimeler:
  • Production management
 • 161
 • Sağlık Sektöründe Verimlilik Analizi

  Yazarlar:
  • Merve Çil
  • Babak Rouyendegh
  Konu: Multi Objective/Criteria Decision Making
  Anahtar Kelimeler:
  • Health Care Systems
  • Multi-Objective Decision Making
  • Efficiency Analysis
 • 172
 • Tarım Sektöründeki Risklerin Bulanık Çok Ölçütlü Karar Verme Yöntemi Kullanılarak Değerlendirilmesi

  Yazarlar:
  • Ergün Eraslan
  • İlknur Güneşli
  • Necati Cihat Demirhan
  Konu: Multi Objective/Criteria Decision Making
  Anahtar Kelimeler:
  • Multi-Objective Decision Making
  • Analytic Hierarchy Process
  • Risk Analysis and Management
 • 182
 • Stok Yönetimi İçin Abc-Mcdm Melez Yöntemi Ve Bir Uygulama

  Yazarlar:
  • Yavuz Selim Özdemir
  • Serap Kara
  • Harun Tarık Şirin
  Konu: Multi Objective/Criteria Decision Making
  Anahtar Kelimeler:
  • Analytic Hierarchy Process
  • Decision Analysis
  • Inventory Management
 • 171
 • Bir Yapısal Sistem Tasarımı İçin Verimlilik Analizi

  Yazarlar:
  • Mete Gündoğan
  • Pelin Üstünyer
  • Merve Mıtış
  Konu: Production Management
  Anahtar Kelimeler:
  • Efficiency Analysis
Konu Oturum Başkanı
 • 43
 • İki Amaçlı Tamsayılı Programlama Problemleri İçin Geliştirilmiş Kesin Bir Algoritma

  Yazarlar:
  • Saliha Ferda Doğan
  • Firdevs Ulus
  • Özlem Karsu
  Konu: Multi Objective/Criteria Decision Making
  Anahtar Kelimeler:
  • Programming, Integer
  • Multi-Objective Decision Making
 • 55
 • Alternatiflerin Sınıflandırılması İçin Yeni Bir Etkileşimli Yaklaşım

  Yazarlar:
  • Ali Özarslan
  • Gülşah Karakaya
  Konu: Multi Objective/Criteria Decision Making
  Anahtar Kelimeler:
  • Programming, Mixed-Integer
  • Algorithms
 • 56
 • Belirsizlik Altında Medikal Karar Destek İçin Çok Kriterli Karar Verme Yaklaşımları

  Yazarlar:
  • Melodi Cebesoy
  • Ceren Tuncer Şakar
  • Barbaros Yet
  Konu: Multi Objective/Criteria Decision Making
  Anahtar Kelimeler:
  • Multi-Objective Decision Making
  • Decision Support Systems
  • Medical Systems Applications
 • 88
 • Dışbükey Koniler Ve Sütun Türetme

  Yazarlar:
  • Özgür Özpeynirci
  • Selin Özpeynirci
  Konu: Multi Objective/Criteria Decision Making
  Anahtar Kelimeler:
  • Multi-Objective Decision Making
  • Mathematical Programming
 • 99
 • Farklı Öncelikli Hedefler İçeren Üç-Amaçlı İha Filosu Rotalama Problemi

  Yazarlar:
  • Büşra Bişkin
  • Diclehan Tezcaner Öztürk
  • Ceren Tuncer Şakar
  Konu: Multi Objective/Criteria Decision Making
  Anahtar Kelimeler:
  • Programming, Multi-Objective
  • Metaheuristics
  • Multi-Objective Decision Making
Konu Oturum Başkanı
 • 26
 • Kararsız Bulanık Kümeler Ve Dengeli Karne İle Bt Proje Performans Ölçümü: Bankacılık Sektöründe Uygulama Örneği

  Yazarlar:
  • Ayfer Basar
  Konu: Performance Management
  Anahtar Kelimeler:
  • Decision Support Systems
  • Project Management and Scheduling
  • Fuzzy Sets and Systems
 • 203
 • Kanonik Çizelge İle Oluşturulan Lig Fikstürleri Maç Sonuçlarına Etki Ediyor Mu?

  Yazarlar:
  • Burak Çavdaroğlu
  • Tankut Atan
  Konu: YAEM Applications
  Anahtar Kelimeler:
  • OR in Sports
  • Timetabling
 • 293
 • Strategic Pricing In Spare Parts Management

  Yazarlar:
  • Özen Ergezer
  Konu: YAEM Applications
  Anahtar Kelimeler:
  • Supply Chain Management
 • 89
 • Investigation Of New Facility Location For Elvan Gida

  Yazarlar:
  • Tutku Dinçer
  • Aydan Özkan
  • Muge Tuncer
  • Buse İnce
  • Feyzanur Bayramoğlu
  • Gözde Özgür
  • Fadime Üney-Yüksektepe
  Konu: YAEM Applications
  Anahtar Kelimeler:
  • Facilities Planning and Design
  • Mathematical Programming
  • Analytic Hierarchy Process
 • 184
 • Türkiye, Avrupa Birliği Üye Ve Aday Ülkelerinin Ruh Sağlığı Hizmetleri Ve Psikiyatri Hastanelerinin Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi İle Değerlendirilmesi

  Yazarlar:
  • Gökçen Bayram
  Konu: YAEM Applications
  Anahtar Kelimeler:
  • Data Envelopment Analysis
  • Health Care Systems
Konu Oturum Başkanı
 • 25
 • İnsani Yardım Lojistiği İçin Konteyner Deposu Tasarımı

  Yazarlar:
  • Alp Ertem
  • Ayşenur Şahin-Arslan
  Konu: Humanitarian Aid Logistics
  Anahtar Kelimeler:
  • Disaster and Crisis Management
  • Warehouse Design, Planning, and Control
  • Economic Modeling
 • 27
 • Türkiye'Deki Suriyeli Mültecilere Parasal Yardımların Lojistik Planlaması: Bir Çok-Amaçlı Yerleştirme Ve Yönlendirme Modeli

  Yazarlar:
  • Ramez Kian
  • Sibel Salman
  • Bahar Y. Kara
  • Gunes Erdoğan
  • Sander De Leeuw
  • Ehsan Sabet
  • Muhittin Demir
  Konu: Humanitarian Aid Logistics
  Anahtar Kelimeler:
  • Logistics
  • Location
  • Programming, Multi-Objective
 • 42
 • Afet Sonrası Dönemde Bağışların Çadırkentlere Adil Dağıtımı

  Yazarlar:
  • Zehra Dönmez
  • Bahar Y. Kara
  • Özlem Karsu
  Konu: Disaster Management
  Anahtar Kelimeler:
  • Disaster and Crisis Management
  • Mathematical Programming
 • 97
 • İnsansız Hava Araçlarıyla Afet Sonrası Tıbbi Malzeme Gönderimi

  Yazarlar:
  • Mert Çetin
  • Okan Dükkancı
  • Bahar Y. Kara
  Konu: Humanitarian Aid Logistics
  Anahtar Kelimeler:
  • Disaster and Crisis Management
  • Logistics
  • Supply Chain Management
 • 308
 • Sosyal Yardımlardan Faydalanabilme Kriter Ağırlıklarının Bulanık Dematel Yöntemi İle Belirlenmesi

  Yazarlar:
  • Burcu Oralhan
  Konu: Humanitarian Aid Logistics
  Anahtar Kelimeler:
  • Multi-Objective Decision Making
  • Fuzzy Sets and Systems
  • Human Development Level
Konu Oturum Başkanı
 • 94
 • Hacimsel Yoğunluk Ayarlı Ark Sağaltımı (Vmat) Planlaması Problemi İçin Bir Sütun Türetme Sezgiseli

  Yazarlar:
  • Pınar Dursun
  • Z. Caner Taşkın
  • İ. Kuban Altınel
  Konu: Health Systems
  Anahtar Kelimeler:
  • Health Care Systems
  • Programming, Mixed-Integer
  • Large Scale Optimization
 • 101
 • Evde Bakım Hızmetlerınde Rotalama Ve Çızelgeleme Uygulamaları: Lıteratür Araştırması

  Yazarlar:
  • Selami Somar
  • Yeliz Buruk Şahin
  Konu: Medical Systems Applications
  Anahtar Kelimeler:
  • Vehicle Routing
  • Scheduling
  • Service Systems
  • Medical Systems Applications
 • 197
 • Kan Merkezlerinde Stok Kontrolü İçin Sonlu Ve Sonsuz Planlama Dönemi Modelleri

  Yazarlar:
  • Banu Yüksel Özkaya
  • Murat Caner Testik
  Konu: Health Systems
  Anahtar Kelimeler:
  • Inventory Management
  • Medical Systems Applications
  • Programming, Dynamic
 • 316
 • Sağlık Sistemlerinde Karma Dağılımların Kullanımı

  Yazarlar:
  • Melik Koyuncu
  Konu: Medical Systems Applications
  Anahtar Kelimeler:
  • Health Care Systems
  • Stochastic Models
  • Data Analysis

10:45 - 11:00
ÇAY - KAHVE ARASI
11:00 - 11:30 Prof.Dr. İhsan Doğramacı Konferans Salonu
DAVETLİ KONUŞMACI

Prof.Dr.Numan Durakbaşa
Industrie 4.0: Integrated Solutions using Advanced Production and Metrology Technologies

11:30 - 11:45
ÇAY - KAHVE ARASI
11:45 - 12:30 Prof.Dr. İhsan Doğramacı Konferans Salonu
Bölüm Başkanlarının Katılımıyla Gerçekleştirilecek Kapanış Toplantısı
12:30 - 13:45
ÖĞLE YEMEĞİ
13:45 - 15:00 SALON 1 SALON 2 SALON 3 SALON 4 SALON 5 SALON 6
Konu Oturum Başkanı
 • 110
 • Türkiye’De İşgücü Verimlilik Farklarının Bölgesel Düzeyde Ayrıştırılması

  Yazarlar:
  • Dursun Balkan
  Konu: Performance Management
  Anahtar Kelimeler:
  • Efficiency Analysis
  • Sustainable Development
  • Strategic Planning and Management
 • 72
 • Havayolu İşletmelerinin Performans Ölçümlerinin Ağ Tabanlı Süper Etkinlik Analizi Ve Dengelenmiş Skor Kart İle Değerlendirilmesi

  Yazarlar:
  • Melis Almula Karadayı
  • Umut Aydın
  • Füsun Ülengin
  Konu: Performance Management
  Anahtar Kelimeler:
  • Airline Applications
  • Data Envelopment Analysis
  • Social Networks
 • 84
 • Tüketici Odaklı İky

  Yazarlar:
  • Gürhan Uysal
  Konu: Performance Management
  Anahtar Kelimeler:
  • Human Resources Management
  • Quality Management
Konu Oturum Başkanı
 • 322
 • Dağılımdan Bağımsız Kalite Kontrol Kartları

  Yazarlar:
  • Nejla Turhan
  • Sevgi Yurt Öncel
  Konu: Probability, Simulation
  Anahtar Kelimeler:
  • Quality Management
  • Data Analysis
  • Stochastic Models
 • 304
 • Bir İşletmede Depo Verimlilik Ve Kalite Bazlı Performans İyileştirilmesi Üzerine Bir Uygulama

  Yazarlar:
  • Gülsüm Tekin Karagöz
  • Himmet Emre Aktaş
  • Gamze Yetimler
  • Nil Aras
  Konu: Performance Management
  Anahtar Kelimeler:
  • Inventory Management
 • 130
 • Weibull Ve Pareto Dağılımları İçin Kesilmiş Yaşam Testine Dayalı Tek Katlı, Grup Ve İki Katlı Kabul Örnekleme Planları

  Yazarlar:
  • Canan Hamurkaroğlu
  • Ayten Yiğiter
  • Yasemin Gençtürk
  Konu: Production Management
  Anahtar Kelimeler:
  • Forecasting
  • Control Theory
Konu Oturum Başkanı
 • 179
 • Ara Stok Alanı Olan Esnek Robotik Hücrelerde Petri Ağlarının Kullanılması

  Yazarlar:
  • Ayşegül Şahin
  • Güldal Güleryüz
  • Reza Vatankhah Barenji
  Konu: Production Management
  Anahtar Kelimeler:
  • Production management
  • Efficiency Analysis
  • Graphs and Networks
 • 227
 • Öztiryakiler’De Dış Kaynaklı Risklerin Üretim Planına Etkilerinin Analizi

  Yazarlar:
  • Esra İlbay
  • Berk Bilgin
  • Nihan Balıkçı
  • Aylin Başaran
  • Talha Bekeç
  • Eda Telatar
  • Tülin Aktin
  Konu: Production Management
  Anahtar Kelimeler:
  • Production management
  • Quality Management
 • 289
 • Çok Tipli Devinimli Stok İçeren Havayolları Bakım Onarım Servislerinde Entegre Üretim Çizelgeleme Ve Kapasite Planlama: Sabitle Ve Optimize Et Sezgisel Yaklaşımı

  Yazarlar:
  • Fatma Sedanur Öztürk
  • Kadir Ertogral
  Konu: Production Management
  Anahtar Kelimeler:
  • Programming, Mixed-Integer
  • Production management
  • Capacity Planning
 • 328
 • Dayanıklı Tüketim Sektöründe Satış Sonrası Servis Ağı Tasarımı: İstanbul İli İçin Bir Uygulama

  Yazarlar:
  • Ezgi Yolver
  • Umut Rıfat Tuzkaya
  Konu: Service Systems
  Anahtar Kelimeler:
  • Network Design
  • Capacity Planning
  • Clustering Analysis
Konu Oturum Başkanı
 • 317
 • Hidrojen Yakıt İkmal İstasyonları Yerleşimi İçin Bir Küme Örtüleme Problemi

  Yazarlar:
  • Yusuf Kuvvetli
  Konu: Production Management
  Anahtar Kelimeler:
  • Mathematical Programming
  • Location
  • Facilities Planning and Design
 • 153
 • Hastane Sistemlerinde Farklı Birimlerin Ortak Kullandığı Hareketli Cihazların Optimum Lokasyonu

  Yazarlar:
  • Ezgi Sönmez
  • Şeydanur Yumni
  • Semanur Koyukan
  Konu: Simulation
  Anahtar Kelimeler:
  • Simulation
  • Multi-Objective Decision Making
  • Decision Theory
 • 231
 • Layout Planning In Textile Sector

  Yazarlar:
  • Hakan Tek
  • Gülşah Aslı Arslan
  • Hamdi Giray Reşat
  Konu: YAEM Applications
  Anahtar Kelimeler:
  • Location
  • Facilities Planning and Design
  • Programming, Mixed-Integer
 • 47
 • Stokastik Kapasite Kısıtlı Parti Büyüklüğü Belirleme Problemi

  Yazarlar:
  • Duygu Taş
  Konu: Production Management
  Anahtar Kelimeler:
  • Production management
  • Programming, Stochastic
  • Metaheuristics
Konu Oturum Başkanı
 • 86
 • Bir İşletmede Özdeş Olmayan Paralel Makine Çizelgeleme Problemi İçin Bir Çözüm Önerisi

  Yazarlar:
  • Şefika Tezcan
  • Şule Üner
  • Müjgan Sağır
  Konu: Scheduling
  Anahtar Kelimeler:
  • Scheduling
 • 305
 • Dinamik Talepli Parti Büyüklüğü Ve Güvenlik Stoğu Belirleme Problemine Yönelik Bir Uygulama

  Yazarlar:
  • Esra Dinler
  • Yusuf Tansel İç
  • Ece Çavuşgil
  • Aybaha Karakaş
  • Şeyma Aysu Demir
  • Ufuk Gören
  Konu: Production Management
  Anahtar Kelimeler:
  • Decision Support Systems
  • Manufacturing
  • Production management
 • 327
 • Pilotaj Bölümü Eğitim Uçuşlarının Çizelgelenmesi İçin Ardışık Çalışacak İki Matematiksel Model Önerisi Ve Uygulama

  Yazarlar:
  • Merve Asena Beyoğlu
  • Çiğdem Yıldırım
  • Müjgan Sağır
  Konu: YAEM Applications
  Anahtar Kelimeler:
  • Mathematical Programming
Konu Oturum Başkanı
 • 113
 • Dynamically Accepting And Scheduling Patients For Home Healthcare

  Yazarlar:
  • Mustafa Demirbilek
  • Juergen Branke
  • Arne Strauss
  Konu: Health Systems
  Anahtar Kelimeler:
  • Decision Analysis
  • Health Care Systems
  • Scheduling
 • 132
 • Evde Sağlık Hizmetleri İçin Çok Seyahatli Araç Rotalama Modeli

  Yazarlar:
  • Asıye Ozge Dengiz
  • Kumru Didem Atalay
  • Fulya Altıparmak
  Konu: Health Systems
  Anahtar Kelimeler:
  • Vehicle Routing
  • Programming, Linear
  • Health Care Systems
 • 152
 • Bakımın Süreklilik İndeks Değerini Dikkate Alan Transfer Seçenekli Evde Sağlık Hizmetleri Atama Ve Rotalama Problemi

  Yazarlar:
  • Ahmet Bahadır Şimşek
  • Aydın Ulucan
  • Kazım Barış Atıcı
  Konu: Health Systems
  Anahtar Kelimeler:
  • Vehicle Routing
  • Scheduling
  • Health Care Systems
 • 190
 • En Hızlı Acil Servis Hizmetini Almayı Sağlayan Trafik Entegrasyonlu Uygulama Tasarımı

  Yazarlar:
  • Murat Demir
  • A. Burak Paç
  • Şükrü Özşahin
  Konu: Health Systems
  Anahtar Kelimeler:
  • Simulation
  • Health Care Systems