39. Operations Research / Industrial Engineering National Congress

June 12-14, 2019, Ankara

Abstract Submission Page

Journals

Arzu eden yazarlar Bildiri Özetlerinin tam metinlerini göndermeleri halinde; aşağıdaki dergilerin hakem sürecinden geçerek çalışmalarının yayınlanması mümkün olabilecektir.

Makina Tasarım ve İmalat Dergisi

ISSN: 1302-9487

Kapsam: Bilgisayar Yardımı ile Tasarım ve İmalat, Robotik ve Esnek İmalat Yöntemleri, Malzeme Seçimi ve Malzeme Sorunları, Kalite Kontrolü, Fabrika Organizasyonu ve Üretim Planlaması, Bakım ve Onarım, Endüstri Mühendisliği ile ilgili derginin amacına uygun diğer konular.

Dergi web sayfası: https://dergipark.org.tr/matim

Journal of Turkish Operations Management

ISSN: 2630-6433

Scope: The journal covers theoretical and some applied aspects of science and technology; it informs the reader of new trends in basic science and technology. JTOM accepts submissions in the form of articles, literature review, case notes and book reviews in English, Turkish in all fields of industrial engineering, for any query.

Dergi web sayfası: https://dergipark.org.tr/jtom